Page 1

TeylersMagazijn_015

T E Y L E R<S>MUSEUM magazijn 15 lente ’87 Afb. 1 en 2 Teylers Hofje, foto’s door Peter van Mulken. Teylers Hofje 200 jaar In mei is het tweehonderd jaar geleden dat de eerste bewoonsters haar bij loting aangewezen woning in het Teylers Hofje aan de Koudenhorn betrokkeft.1 De Haarlemse laken- en zijdehandelaar Pieter Teyler van der Hulst(1702-1778)had kort voor 1756 een hofje voor alleenstaande vrouwen in de Grote Houtstraat/Klein Heiligland gesticht. In zijn testament bracht Teyler zijn vermögen onder in een stichting die kunsten en weten- schappen diende te behartigen. Met dit doel voor ogen besloot het bestuur van deze stichting, ‘Heeren Direc- teuren’, al spoedig na Teylers dood tot de bouw van de Ovale Zaal, de kern van het huidige Teylers Museum. Bovendien werden Directeuren bij testament aangesteld tot regenten van het hofje, met de opdracht het te ver- groten en de preuves - uitkeringen in geld of natura - voor de bewoonsters te verbeteren. In September 1780, toen de bouw van de Ovale Zaal in volle gang was, kreeg de architect Leendert Viervant opdracht om tekeningen te vervaardigen voor uitbreiding van het ‘Hofje op het Heiligland’. Tot de uitvoering van deze plannen is het nooit gekomen. In 1784 werd de brouwerij ‘Het Hoef- ijzer’ aan de Koudenhorn aangekocht en Viervant legde in September 1784 Directeuren de eerste schetsen van het huidige Teylers Hofje voor. Tussen februari en april 1785 maakte Dirk Vreedenburg aan de hand van Viervants definitieve bouwtekeningen de houten maquette van het voorgebouw. In dezelfde tijd nam de bouw van het complex een aanvang en op 13 april 1787 was men hiermee zover gevorderd dat de 24 woningen aan de toekomstige bewoonsters werden toegewezen, die deze enkele weken later betrokken. Zoals de meeste hofjes in Nederland zijn de huisjes gebouwd rondom een binnenplaats met een centraal


TeylersMagazijn_015
To see the actual publication please follow the link above