Page 1

TeylersMagazijn_009

TE YLER<S>MUSEUM magazijn 9 herfst ’85 Afb. 1. De Beagle, op het strand gezet in de monding van Santa Cruz. Uit: Voyages o f the Adventure and Beagle, Vol. II, by R. FitzRoy, London, 1839. Tentoonstelling, ‘Charles Darwin, 1809-1882’ Van 23 november tot en met 9 maart is in de bovenzaal van het museum een educatieve tentoonstelling te zien over het leven en werk van Charles Darwin. Zijn naam is synoniem met de evolutieleer. Of deze leer een echte theorie i s - in natuurwetenschappelijke z in -o f slechts een aannemelijke, maar onbewijsbare hypothese, zullen we hier in het midden laten. De veel gebruikte term Darwinisme doet trouwens een ideologie vermoeden. Hetgeen in zekere zin ook de werkelijkheid is, geheel tegen wil en dank van Darwin zelf. De invloed van de evolutieleer reikte immers veel verder dan de biologie. Eraan ontleende gedachten werden methodisch ingepast bij tal van andere wetenschappen en disciplines als de filosofie, de sociale wetenschappen en de economie. De begrippen natural selection en survival o f the fittest werden en worden te pas, maar frequenter nog te onpas gebruikt. De tentoonstelling ‘Charles Darwin, 1809-1882’ is vervaardigd door medewerkers van het Geologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam. Wij zijn bijzonder verheugd deze tentoonstelling in Teylers Museum te presenteren, waar indertijd Darwins publicaties met grote belangstelling gevolgd werden. Met name dr. h.c. T.C. Winkler spande zieh in om Nederland kennis te laten nemen van de evolutieleer zoals 75 jaar daarvoor Martinus van Marum de nieuwe scheikunde van Lavoisier hier introduceerde. Winkler was van 1864 tot 1897 conservator van de verzameling Versteeningen en Gesteenten in het museum, maar daarvoor al werkzaam binnen die collectie. Hij vertaalde Darwins belangrijkste werk On the Origin o f Species. Al in 1860 was de Nederlandse editie verkrijgbaar, minder dan één jaar na het verschijnen van het origineel. Ons land liep daarmee op het continent voorop. De Nederlandse titel liet weinig te raden: Het onstaan der soorten van dieren en planten door middel van de natuurkeus o f het bewaard blijven van bevoorregte rassen in de strijd des levens, uit het Engelsch. Een prima tekst. De lezer weet meteen dat met de inhoud van het onderhavige werk niet te spotten valt. Waarom hebben tegenwoordig boeken eigenlijk zulke titels niet meer? Een teken des tijds, het zoveelste!


TeylersMagazijn_009
To see the actual publication please follow the link above